Нека пътешествието започне… :)

Създавайки образователната занималня екипът е ръководен от една единствена мисъл и чувство – любов към нашето утре – децата. Те притежават неограничен потенциал и възможности, а нашата роля на медиатори е да ги развием, като създадем за това подходяща среда и атмосфера. Водеща роля ще имат децата – активни, генериращи знания, работещи в групи. Ще им бъде предоставена възможност да опитват и изследват, да се учат от грешките си, да избират модели, които да следват.

Основна цел: Развиване на  креативност, интереси и способности с индивидуален подход към всяко дете, спрямо неговите личностни нужди, характер и качества.

Мисия: Формиране на умения и мотивация за социална адаптация. Изграждане на личности, които зачитат човешките права, равнопоставеността, различните, социалната справедливост.

Визия: Уютна, спокойна и сигурна среда, в която децата ще бъдат обгрижвани, възпитавани и обучавани с много обич, топлина и разбиране с индивидуален подход към всяко дете.